Konfirmationsforberedelse 2019/2020

OBS!!! PGA. CORONA UDSKYDES FORÅRETS KONFIRMATIONSDATOER TIL SEPTEMBER

8A - konfirmation ved Andreas Kristensen i Lynge kirke søndag den 6. september 2020 kl. 9.00 og 10.30.

8B - konfirmation ved Freja Boe-Hansen i Lynge kirke søndag den 13. september 2020 kl. 9.00 og 10.30.

8C - konfirmation ved Andreas Kristensen i Lynge kirke søndag den 20. september 2020 kl. 9.00 og 10.30.

Der vil desuden være mulighed for konfirmation ved Andreas Kristensen i Vester Broby kirke søndag den 20. september 2020 kl. 12.00.

Vi mødes igen til fælles pilgrimsvandring onsdag den 26. august - og genoptager i øvrigt konfirmandundervisningen ultimo august/primo september, så vi har tid til generalprøver og får set hinanden igen.
Men indtil da er det en god idé i denne tid at bede fadervor hver dag og fortsat øve sig på trosbekendelsen.

Så snart vi genåbner kirkerne for offentlige gudstjenester, kan konfirmanderne genoptage kirkegangen.

 

Pas rigtig godt på hinanden!

 

 


Vi havde begyndergudstjeneste og konfirmandindskrivning søndag den 16. juni 2019 kl. 10.30 i Lynge kirke - men du kan stadig nå at indskrive dig. Formular til indskrivning til konfirmationsforberedelse 2019/2020 finder du her.

 
Forberedelse 2019/2020 - konfirmation 2020

Forberedelsen begynder med en fælles kanotur onsdag den 4. september 2019 - tilmelding til kanotur.
Primo februar 2020 deltager alle tre konfirmandhold i konfirmandtræf i Roskilde Domkirke en aften.
I april 2020 går alle tre konfirmandhold pilgrimsvandring gennem skoven ad den gamle munkerute mellem Lynge og Vester Broby kirker. 

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 17.00-18.00 afholder vi forældremøde med praktisk information om konfirmationerne. 

 

7A går til præst ved Andreas Kristensen onsdag morgen i 1.-2. lektion - konfirmation i Lynge kirke søndag den 26. april 2020 kl. 10.00.

7B går til præst ved Freja Boe-Hansen tirsdag eftermiddag i 7.-8. lektion - konfirmation i Lynge kirke søndag den 3. maj 2020 kl. 10.00.

7C går til præst ved Andreas Kristensen mandag eftermiddag i 7.-8. lektion - konfirmation i Lynge kirke søndag den 10. maj 2020 kl. 10.00.

Der vil desuden være mulighed for konfirmation i Vester Broby kirke store bededag, fredag den 8. maj 2020 kl. 10.00.

 

Undervisningen i efteråret 2019 begynder i uge 37 og frem til og med uge 49. Efterårsferie i uge 42.
I foråret 2020 begynder undervisningen i uge 2 og frem til konfirmationen. Vinterferie i uge 7 og påskeferie i uge 15 (samt mandag i uge 16).

 

Formular til indskrivning til konfirmationsforberedelse 2019/2020 finder du her.

Alternativt kan indskrivning gøres digitalt med nemID via folkekirken.dk. OBS!! Husk at angive dit barns skole og klasse i bemærkningsfeltet ved digital tilmelding.