Udgivet af Freja Boe-Hansen, ons d. 18. mar 2020, kl. 00:00

Opdateret 24. marts 2020

Kirken har altid haft særligt fokus på de svageste, som i den nuværende situation, er den mest udsatte befolkningsgruppe. For øjeblikket drejer det sig om at inddæmme virus, så smitten ikke spredes for hurtigt.

På den baggrund og som følge af regeringens seneste tiltag og vejledning har vi aflyst alle offentlige gudstjenester, arrangementer og al kirkelig undervisning til og med 2. påskedag den 13. april 2020.

Præsterne kan fortsat kontaktes på telefon eller mail.Biskopperne i Folkekirken har udsendt følgende vejledning ift. afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger:

Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Alle gudstjenester er aflyst.

Begravelser og bisættelser kan finde sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

Konfirmationer til og med pinse udskydes.

Begravelsesform kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende.Men situationen ændrer sig hele tiden, så hold jer opdateret på Roskilde Stifts hjemmeside eller folkekirken.dk.


Coronatiden er en svær tid for alle
Alle er velkomne til at ringe til præsterne. Send en e-mail eller SMS.
Mød ikke op personligt medmindre det er aftalt med præsten.

Sjælesorg kan også fås på nettet   https://www.sjaelesorg.nu/  

Find også Lynge og Vester Broby kirker på facebook.
Her kommer løbende små opdateringer og hilsner fra præsterne.

Vi beder for alle, der lige nu går gennem en svær tid,
for de syge og døende
og for at få bremset virussen.

Pas godt på jer selv og hinanden i de kommende uger. 

Vi er hver for sig FORDI vi passer på hinanden.


       

Kategorier Nyheder