Aflysninger pga. corona

Aflysninger pga. corona


# Nyheder
Udgivet af Freja Boe-Hansen, onsdag d. 18. marts 2020, kl. 00:00

Opdateret 12. maj 2020

Som følge af regeringens tiltag og vejledning i denne tid med coronavirus i Danmark har vi aflyst alle offentlige gudstjenester, arrangementer og al kirkelig undervisning til og med søndag den 17. maj 2020. 

Præsterne kan fortsat kontaktes på telefon eller mail:

Sognepræst Andreas Laurens Kristensen, alkr@km.dk eller tlf. 2122 4847.
Sognepræst Freja Boe-Hansen, frb@km.dk eller tlf. 2058 0388. Biskopperne i Folkekirken har udsendt følgende vejledning ift. afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger:

Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.

Alle gudstjenester er aflyst.

Begravelser og bisættelser kan finde sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.

Konfirmationerne er udskudt til september

Begravelsesform kan undtagelsesvist være jordpåkastelse efter kremering. Præsten skal aftale en senere højtideligholdelse med de pårørende.Men situationen ændrer sig hele tiden, så hold jer opdateret på Roskilde Stifts hjemmeside eller folkekirken.dk.


Coronatiden er en svær tid for alle
Alle er velkomne til at ringe til præsterne. Send en e-mail eller SMS.
Mød ikke op personligt medmindre det er aftalt med præsten.

Sjælesorg kan også fås på nettet   https://www.sjaelesorg.nu/  

Find også Lynge og Vester Broby kirker på facebook.
Her kommer løbende små opdateringer og hilsner fra præsterne.
Vi er her stadig, selvom kirkerne pt. er lukkede af.

Vi beder for alle, der lige nu går gennem en svær tid,
for de syge og døende
og for at få bekæmpet virussen.

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Vi er hver for sig FORDI vi passer på hinanden.