I Kirke?

"Anordning om konfirmation" står der blandt andet, at man skal være "fortrolig med folkekirkens gudstjeneste" for at blive konfirmeret.

Vi arbejder selvfølgelig med gudstjenesten i konfirmandstuen, men i bund og grund er der faktisk kun én måde at blive "fortrolig med folkekirkens gudstjeneste" på: Ved at gå i kirke!

Så for at blive konfirmeret skal konfirmanderne i løbet af den tid, hvor de går til præst, også gå regelmæssigt i kirke - i alt 10 gange. Gerne mere ;-)

At gå i kirke betyder at deltage i en gudstjeneste! Om den er kort eller lang, gammeldags eller moderne betyder ikke noget; men en begravelse eller et bryllup kalder vi en kirkelig handling og de tæller altså ikke med, ej heller radio- eller tv-transmitterede gudstjenester gælder .... hvis nogen skulle spørge.

Man behøver ikke at gå i kirke i Lynge eller Vester Broby kirker, selv om præsten da gerne vil se netop jer. Alle kirker tæller med. Også på en eventuel ferietur i udlandet, blot man deltager i en hel gudstjeneste.


Har man lyst til at gå til gudstjeneste i Lynge eller Vester Broby kirke, kan man læse, hvornår der er gudstjeneste, og hvilken præst der prædiker, ved at klikke ind på kirkens gudstjenesteliste.

Næste søndags evangelie- og prædikentekst kan til enhver tid læses her.