Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmøder

Referater 2020

Menighedsrådsmøde 20.10.2020

Menighedsrådsmøde 20.8.2020

Menighedsrådsmøde 26.5.2020

Fælles menighedsrådsmøde med Vester Broby 26.5.2020

Menighedsrådsmøde 3.3.2020

Menighedsrådsmøde 8.1.2020

 

Referater 2019

Menighedsrådsmøde 23.10.2019

Menighedsrådsmøde 21.8.2019

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 14.8.2019

Menighedsrådsmøde 15.5.2019

Fælles menighedsrådsmøde for Lynge og Vester Broby 15.5.2019

Menighedsrådsmøde 6.4.2019 (inkl. besigtigelse af kirkegården)

Menighedsrådsmøde 5.3.2019

Menighedsrådsmøde 9.1.2019

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 3.1.2019

 

Referater 2018

Menighedsrådsmøde 3.10.2018

Menighedsrådsmøde 23.08.2018

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 14.08.2018

Menighedsrådsmøde 12.06.2018

Fælles menighedsrådsmøde 12.06.2018

Menighedsrådsmøde 07.04.2018

Menighedsrådsmøde 06.03.2018

Menighedsrådsmøde 10.01.2018

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 03.01.2018

 
Referater 2017

Menighedsrådsmøde 4.10.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 30.8.2017

Menighedsrådsmøde 24.8.2017

Blad- & Aktivitetsudvalgsmøde 10.8.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 27.6.2017

Fælles menighedsrådsmøde for Lynge og Vester Broby 10.5.2017 

Menighedsrådsmøde 29.4.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 22.3.2017

Menighedsrådsmøde 2.3.2017

Menighedsrådsmøde 11.1.2017

 
Referater 2016

Konstituerende menighedsrådsmøde 23.11.2016

Menighedsrådsmøde 15.11.2016

Menighedsrådsmøde 29.9.2016

Ekstraorinært menighedsrådsmøde 28.6.2016

Menighedrådsmøde 31.5.2016

Menighedsrådsmøde 9.3.2016

Menighedrådsmøde 26.1.2016

 

Vedtægter

Vedtægt for kassereren
Vedtægt for regnskabsføreren

Vedtægt for kirkeværge

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg
 

 

Rapporter og udviklingsplaner

Udviklingsplan for Lynge kirkegård

Arkæologisk rapport vedr. udgravningen af parkeringspladsen

 

Mødeplan 2020

Ordinære menighedsrådsmøder er markeret med fed

 

 Dato

 

Formål

Deadline

8. januar

Onsdag kl. 19.00

Mødeplan for 2020. Menighedsrådsvalg.
Forberedelse af personalemøde og MUS

 

3. februar

Mandag kl. 19.00

Møde i økonomiudvalg, foreløbigt årsregnskab, forberede langtidsplanlægningsmøde provsti

Langtidsplanlægning i provstiet 6/2

27. februar

Torsdag

kl.10.00

Personalemøde, (kontaktpersoner, formand, næstformand, kirkeværge)

Efter MUS, inden budgetopfølgning marts.

3. marts

Tirsdag kl. 19.00

Godkendelse af regnskab. Udkomme af personalemøde. Menighedsrådets IT.

Årsregnskab godkendt senest 31/3

11. marts

Onsdag kl. 17:45

Valgkursus i Slagelse (valgbestyrelsen)

 

??. april

hverdag kl. 9:00

Kirkesyn (kirkeværge, formand, bygningssagkyndig)

Rådsmøde i maj

23. april

Torsdag kl. 8:00

Blad- og aktivitetsudvalg (medlemmer)

Kirkeblad juni

28. april

 

Tirsdag kl. 17.00

Budgetopfølgning, kvartalsrapport I, besigtigelse af kirkegård, prioritering af anlægsmidler til kirkegård.
Planlægge orienteringsmøde

Budget for ønsker klar til budgetmøde -Kvartalsrapport 31/5

Orienteringsmøde 12/5

12. maj

 

Tirsdag kl. 19:00

Offentligt orienteringsmøde om valg

 

26. maj

 

Tirsdag kl. 17.00

Fælles møde med Vr. Broby Menighedsråd, udkast til budget 2021 for præstegårdskassen.

Budget indberettes senest 15/6, budgetsamråd august – september

Tirsdag kl. 18:45

Udkast til budget 2021 for kirkekassen. Ramme for lønforhandling 2021.
Planlægge Valgforsamling 15/9 2020

20. august

Torsdag kl.19.00

Budgetopfølgning, kvartalsrapport II, Godkende revisionsprotokol for regnskab ’19.

Kvartalsrapport før 31/8, Revisionsprotokollat godkendt senest 15/10

?? ???

 

Studietur / Sommerfest for personale og frivillige

 

30. august

Søndag kl. 11:30

Gudstjeneste i præstegårdshaven og sensommerkoncert

 

15. september

Tirsdag kl. 19:00

Valgforsamling

 

??. ???

Søndag kl. 14.00

Fælles sognedag v. Vr. Broby Menighedsråd

 

20. oktober

Tirsdag kl. 19.00

Endelig godkendelse af budget 2020,

Budgetopfølgning, kvartalsrapport III,

planlægge menighedsmøde

Budget - senest 15/11

Nyt menighedsråd konstituerer på første møde (konstituering udgår)

En søndag i november

??  drøftes på orienteringsmøde 12. maj ??

Det årlige menighedsmøde.

Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Overdragelse til nyt menighedsråd.

Se menighedsrådslovens § 41, stk. 2.

 

december

???dag kl. 18.00

Julefrokost v. Lynge Menighedsråd