Referater 2019

Menighedsrådsmøde 23.10.2019

Menighedsrådsmøde 21.8.2019

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 14.8.2019

Menighedsrådsmøde 15.5.2019

Fælles menighedsrådsmøde for Lynge og Vester Broby 15.5.2019

Menighedsrådsmøde 6.4.2019 (inkl. besigtigelse af kirkegården)

Menighedsrådsmøde 5.3.2019

Menighedsrådsmøde 9.1.2019

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 3.1.2019

 

Referater 2018

Menighedsrådsmøde 3.10.2018

Menighedsrådsmøde 23.08.2018

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 14.08.2018

Menighedsrådsmøde 12.06.2018

Fælles menighedsrådsmøde 12.06.2018

Menighedsrådsmøde 07.04.2018

Menighedsrådsmøde 06.03.2018

Menighedsrådsmøde 10.01.2018

Blad- og aktivitetsudvalgsmøde 03.01.2018

 
Referater 2017

Menighedsrådsmøde 4.10.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 30.8.2017

Menighedsrådsmøde 24.8.2017

Blad- & Aktivitetsudvalgsmøde 10.8.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 27.6.2017

Fælles menighedsrådsmøde for Lynge og Vester Broby 10.5.2017 

Menighedsrådsmøde 29.4.2017

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 22.3.2017

Menighedsrådsmøde 2.3.2017

Menighedsrådsmøde 11.1.2017

 
Referater 2016

Konstituerende menighedsrådsmøde 23.11.2016

Menighedsrådsmøde 15.11.2016

Menighedsrådsmøde 29.9.2016

Ekstraorinært menighedsrådsmøde 28.6.2016

Menighedrådsmøde 31.5.2016

Menighedsrådsmøde 9.3.2016

Menighedrådsmøde 26.1.2016

 

Vedtægter

Vedtægt for kassereren
Vedtægt for regnskabsføreren

Vedtægt for kirkeværge

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg
 

 

Rapporter og udviklingsplaner

Udviklingsplan for Lynge kirkegård

Arkæologisk rapport vedr. udgravningen af parkeringspladsen

 

Mødeplan 2019

Ordinære menighedsrådsmøder er markeret med fed

 Dato

 

Formål

Deadline

9. januar 2019

Onsdag

kl. 19.00

Mødeplan for 2019. Forberedelse af personalemøde og MUS

 

21. januar 2019

Mandag kl. 15.00

Møde i økonomiudvalg, foreløbigt årsregnskab, forberede langtidsplanlægningsmøde provsti

Langtidsplanlægning i provstiet 5/2

28. februar 2019

Torsdag

kl.10.00

Personalemøde, (kontaktpersoner, formand, næstformand, kirkeværge)

Efter MUS, inden budgetopfølgning marts.

5. marts 2019

Tirsdag

kl. 19.00

Godkendelse af regnskab. Udkomme af personalemøde. Menighedsrådets IT.

Årsregnskab godkendt senest 31/3

10. marts

Søndag kl. 10:00

Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling

 

19. marts

Tirsdag kl. 9:00

Provstesyn

 

6. april 2019

 

Lørdag

kl. 9.00

Budgetopfølgning, kvartalsrapport I, besigtigelse af kirkegård, prioritering af anlægsmidler til kirkegård.

Budget for ønsker klar til budgetmøde -Kvartalsrapport før 31/5

15. maj 2019

Bekræftes hos Vr. Broby

Onsdag kl. 17.00

Fælles møde med Vr. Broby Menighedsråd, udkast til budget 2020 for præstegårdskassen. Udkast til budget 2020 for kirkekassen. Ramme for lønforhandling 2019.

Budget indberettes senest 15/6, budgetsamråd august – september

21.maj 2019

Tirsdag kl. 13.00

Ældreudflugt

 

21. august 2019

Onsdag

kl.19.00

Budgetopfølgning, kvartalsrapport II, Godkende revisionsprotokol for regnskab ’18.

Kvartalsrapport før 31/8, Revisionsprotokollat godkendt senest 15/10

25. august 2019

Søndag kl 11:30

Gudstjeneste i præstegårdshaven og sensommerkoncert

 

7. september 2019

 

Studietur / Sommerfest for personale og frivillige

 

21. september 2019

Lørdag

kl. 10 - 21

Strategi-dag for menighedsrådet

 

27. oktober 2019

Søndag
kl. 10.30

Det årlige menighedsmøde.

Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Det står i menighedsrådslovens § 41, stk. 2.

 

23. oktober 2019

Onsdag

kl.19.00

Endelig godkendelse af budget 2020,

Budgetopfølgning, kvartalsrapport III,

konstituering af rådet for næste kirkeår

Budget - senest 15/11

Konstituere før 1. søndag i advent

10. november 2019

Søndag kl. 14.00

Fælles sognedag

 

10. december 2019

Tirsdag

kl. 18.00

Julefrokost v. Vr. Broby Menighedsråd